Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

VÁŠ SERVER V OHROŽENÍ!

Konec podpory Windows Server 2003

14. 7. 2015 definitivně skončila technická podpora společnosti Microsoft pro operační systém Windows Server 2003 R2. Od tohoto data přestaly být pro tento operační systém vydávány nové aktualizace a opravy zabezpečení,
což jsou zároveň nezbytné podmínky pro plnění kritických bezpečnostních certifikací
a směrnic pro bezpečné nakládání s daty.

Od definitivního konce podpory Windows Server 2003 uplynulo přesně:

Co z toho pro Vaši organizaci plyne

Jakákoliv bezpečnostní hrozba odhalená po 14. 7. 2015 už nebude ze strany společnosti Microsoft u systému Windows Server 2003 R2 opravována. To znamená, že s postupujícím časem bude váš server využívající tento operační systém představovat stále větší bezpečnostní riziko pro vaše data, aplikace i celou podnikovou síť. Z pohledu bezpečnosti se stane nejslabším článkem vaší IT infrastruktury, což znamená, že potenciální útočníci budou zaměřovat svoji pozornost právě na něj.

Obdobný problém s podporou se však týká i aplikací třetích stran, kdy výrobci software přestanou vydávat aktualizace svých aplikací pro Windows Server 2003 R2.

Rovněž výrobci hardware tímto dnem přestanou vydávat ovladače či jejich aktualizace pro tuto již nepodporovanou verzi operačního systému.

Jaký server vybrat

Organizace hledající rychlou náhradu starších serverů mohou využít serverů Lenovo ThinkServer nebo System x. Všechny tyto servery jsou ideální pro provoz jak nevirtualizovaných tak virtualizovaných serverových prostředí a přinášejí ohromující výpočetní výkon, vysokou úložnou kapacitu a nízké provozní náklady.

Váš server v ohrožení

Zkušenost ukazuje, že útočníci pečlivě analyzují všechny aktualizace vydávané pro novější verze operačních systémů (Windows Server 2012/2012 R2) a snaží se poznatky o opravených zranitelnostech obratem využít k napadení serverů s již nepodporovanou verzí operačního systému. Organizace, které by provozovaly servery s operačním systémem Windows Server 2003 R2, tedy mohou předpokládat zvýšené množství úspěšných útoků právě pár desítek hodin od vydání příslušné aktualizace pro novější verze operačního systémů Windows Server.

Jak se účinně bránit

Jedinou účinnou obranou je přejít na aktuální verzi serverového operačního systému Microsoft Windows Server 2012 R2, pro kterou je garantována rozšířená podpora až do 10. ledna 2023.

Přechod na nejnovější, výkonnější a podstatně bezpečnější verzi serverového operačního systému můžete vyřešit i nákupem nového serveru Lenovo s operačním systémem Microsoft Windows Server 2012 R2 OEM.

5 DŮVODŮ, PROČ PŘEJÍT NA NOVĚJŠÍ SYSTÉM A KOUPIT NOVÝ SERVER JIŽ NYNÍ!

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

Jakákoliv zranitelnost odhalená po 14. 7. 2015 už nebude ze strany společnosti Microsoft u Windows Server 2003 R2 opravována. To znamená, že s postupujícím časem bude váš server využívající tento operační systém představovat stále větší bezpečnostní riziko pro vaše data, aplikace i celou podnikovou síť.

NEDODRŽENÍ NOREM

Společnosti mohou čelit přísným trestům a obrovským pokutám při nedodržení norem. Kromě toho společnosti, které přijímají kreditní karty, mohou ztratit svá obchodní práva, pokud budou i nadále provozovat operace na nepodporované verzi operačního systému.

CHYBA APLIKACÍ

Pokud operační systém selže, nemusí se podařit obnovit aplikace. Uživatelé nebudou mít přístup k nástrojům, které potřebují k práci, což může paralyzovat jejich obchodní operace.

RAKETOVÝ NÁRŮST PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Starší servery jsou dražší na provoz a údržbu. Navíc selhávají častěji, spotřebují více energie, generují více tepla a zabírají více místa než nejnovější ThinkServery

ZTRÁTA DAT

Kritická data mohou být v ohrožení. FEMA odhaduje, že až 70% malých a středních podniků, které zažívají ztráty dat, ukončí činnost do 12 měsíců.

Služby společnosti Lenovo vyřeší vaši migraci ze systému Windows Server 2003 prostřednictvím zkušených architektů řešení, analýz automatických nástrojů a komplexní správy.

Kontaktujte nás, abychom vám pomohli s řešením migrace ze serveru 2003.

Podpora Windows Server 2003 končí 14. 7. 2015