Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Windows Server 2012 R2

Poznejte vyšší úroveň flexibility a pružnosti

Se systémem Windows Server 2012 R2 můžete škálovat prostředí podle potřeby a spouštět vaše nejdůležitější úlohy s komplexními možnostmi obnovy. Přínosů docílíte rychle pomocí celé řady cenově výhodných, výkonných možností úložiště a zjednodušeného poskytování víceklientských IT služeb. Můžete vytvářet, nasazovat, provozovat a monitorovat aplikace místně i v cloudu. Uživatelům můžete poskytnout zabezpečený přístup k podnikovým prostředkům z libovolného zařízení.

Vysoký výkon

Efektivněji vylepšujte výkon a rozsah tak, aby bylo možné spouštět i vaše nejnáročnější úlohy, a zároveň poskytujte komplexní možnosti obnovy zajišťující ochranu proti výpadkům.

Zaměření na aplikace

Díky vylepšené podpoře otevřených rozhraní můžete flexibilněji vytvářet, nasazovat a škálovat aplikace a webové stránky.Toho je dosaženo umožněním přenosu aplikace mezi místními prostředími a veřejným cloudem či cloudem poskytovatele služeb.

Jednoduché a cenově výhodné

Poskytněte víceklientské úložiště a připojení k síti nabízející možnost připojení více klientů k úložišti a síti i na levnějším, standardním hardwaru.

Zaměření na uživatele

Nasaďte infrastrukturu virtuálních klientských počítačů (VDI) a výrazně snižte náklady na ukládání dat díky širokým možnostem úložiště a deduplikaci virtuálních pevných disků (VHD).


Proč Windows Server 2012?

Virtualizace serverů

Díky virtualizaci můžete na jednom fyzickém serveru provozovat více virtuálních serverů a maximalizovat tak využití výkonného hardwaru při současném snížení spotřeby energie. Virtualizace umožňuje servery lépe zálohovat a pomáhá tak zkracovat dobu potřebnou pro obnovení serveru po případné havárii. Systém Windows Server 2012 R2 přináší vylepšenou technologii Hyper-V, díky které je možné výpočetní kapacitu fyzického serveru ještě lépe škálovat a přizpůsobit aktuálním potřebám.

Propojení s Office 365

Součástí Windows Server 2012 R2 je i nástroj integrující server s cloudovou službou Office 365. Díky tomuto nástroji je možné efektivně kombinovat výhody cloudu a lokálního serveru. Tuto možnost ocení zejména menší a flexibilní společnosti, kterým se tak sníží počáteční náklady spojené s pořízením nového řešení.

Rozšířená webová a aplikační platforma

Systém Windows Server 2012 R2 je dalším produktem z řady Windows Server, který je dlouhodobě nejpoužívanější platformou, pro kterou již bylo vytvořeno nesčetně aplikací a nástrojů. Tyto aplikace mohou být nasazovány lokálně, v cloudu a nebo oběma způsoby najednou díky novému hybridnímu řešení, které je součástí Windows Server 2012 R2.

Propojení s cloudem a jednotný přístup

Díky novým funkcím v kombinaci s Windows Azure a System Center je na Windows Server 2012 možné spravovat uživatelský účet napříč lokálními a cloudovými aplikacemi. Tyto aplikace je možné provozovat v privátním, hostovaném, ale i veřejném cloudu.

Lepší spolupráce s Windows 8

Windows Server 2012 R2 obsahuje řadu funkcí přímo navržených pro spolupráci s klientskými počítači se systémem Windows 8. Tento systém představuje nejnovější klientskou verzi operačního systému Windows společnosti Microsoft.Windows Server 2012


Aktuálně nejnovější edice Windows Server 2012 R2 nahrazuje předchozí verzi Windows Server 2008. Oproti svému předchůdci nabízí Windows Server 2012 R2 vylepšené verze známých prvků, ale také spoustu nových funkcí. Zejména se jedná o možnost integrace s cloudovými službami, novinky v oblasti virtualizace, správy sítě, infrastruktury virtuálních klientských počítačů, bezpečnosti a ochraně informací a mnoho dalšího.

Windows Server 2012 je nabízen ve čtyřech verzích, které se liší zejména v maximálním možném výpočetním výkonu, maximálním počtem uživatelů, možností virtualizace a také samozřejmě cenou.

Windows Server 2012 R2 Foundation

Verze Foundation je nejnižší nabízenou verzí produktové řady Windows Server 2012. Je prodávaná pouze s OEM licencí, což znamená, že muže být zakoupena pouze dohromady s konkrétním fyzickým serverem. Tato verze je vhodná pro malé společnosti a to zejména díky své příznivé ceně. Na druhé straně je ovšem nutné počítat s řadou omezení. K serveru může přistupovat maximálně 15 uživatelů, verze Foundation může být provozována pouze na serveru s maximálně jedním procesorem a 32GB RAM a není možné ji virtualizovat.

Windows Server 2012 R2 Essentials

Windows Server Essentials je vhodný pro malé a střední podniky, které mají do 25 uživatelů. Oproti verzi Foundation jsou omezení výpočetní kapacity mírnější. Je možné operační systém provozovat na serveru se dvěma procesory a 64GB RAM. Server je možné virtualizovat, nicméně samotná licence k Windows Server 2012 R2 Essentials neumožňuje použití plnohodnotné verze Windows Server 2012, jakožto podkladu pro virtuální server. Je nutné použít některou z volně dostupných virtualizačních platforem.

Windows Server 2012 R2 Standard

Windows Server Standard je nejpoužívanější ze všech čtyř nabízených verzí. Je vhodná pro naprostou většinu podniků, od malých až po velké korporace. Maximální počet uživatelů u verze Standard není omezen, ale je nutné mít pro každého uživatele licenci User CAL pro přístup k serveru. Verzi Standard je možné provozovat na serveru s až 64 procesory a 4TB RAM. Jedna OLP licence Windows Server 2012 R2 Standard opravňuje k instalaci dvou serverů. Je tedy možné použít jako podkladový systém pro virtuální server plnohodnotnou verzi Windows Server 2012 R2 Standard. Při použití volně dostupné virtualizační platformy je možné provozovat dva virtuální servery.

Windows Server 2012 R2 Datacenter

Datacenter je nejvyšší verzí operačního systému Windows Server 2012 R2. Maximální počet uživatelů a výpočetní kapacita jsou stejné jako u verze Windows Server Standard. Na rozdíl od verze Standard umožňuje Datacenter provozovat neomezený počet virtuálních serverů.Konec podpory Windows Server 2003 R2

Co z toho pro Vaši organizaci plyne

Jakákoliv bezpečnostní hrozba odhalená po 14. 7. 2015 už nebude ze strany společnosti Microsoft u systému Windows Server 2003 R2 opravována. To znamená, že s postupujícím časem bude váš server využívající tento operační systém představovat stále větší bezpečnostní riziko pro vaše data, aplikace i celou podnikovou síť. Z pohledu bezpečnosti se stane nejslabším článkem vaší IT infrastruktury, což znamená, že potenciální útočníci budou zaměřovat svoji pozornost právě na něj.

Obdobný problém s podporou se však týká i aplikací třetích stran, kdy výrobci software přestanou vydávat aktualizace svých aplikací pro Windows Server 2003 R2.

Rovněž výrobci hardware tímto dnem přestanou vydávat ovladače či jejich aktualizace pro tuto již nepodporovanou verzi operačního systému.

Jaký server vybrat

Organizace hledající rychlou náhradu starších serverů mohou využít serverů Lenovo ThinkServer nebo System x. Všechny tyto servery jsou ideální pro provoz jak nevirtualizovaných tak virtualizovaných serverových prostředí a přinášejí ohromující výpočetní výkon, vysokou úložnou kapacitu a nízké provozní náklady.

Váš server v ohrožení

Zkušenost ukazuje, že útočníci pečlivě analyzují všechny aktualizace vydávané pro novější verze operačních systémů (Windows Server 2012/2012 R2) a snaží se poznatky o opravených zranitelnostech obratem využít k napadení serverů s již nepodporovanou verzí operačního systému. Organizace, které by provozovaly servery s operačním systémem Windows Server 2003 R2, tedy mohou předpokládat zvýšené množství úspěšných útoků právě pár desítek hodin od vydání příslušné aktualizace pro novější verze operačního systémů Windows Server.

Jak se účinně bránit

Jedinou účinnou obranou je přejít na aktuální verzi serverového operačního systému Microsoft Windows Server 2012 R2, pro kterou je garantována rozšířená podpora až do 10. ledna 2023.

Přechod na nejnovější, výkonnější a podstatně bezpečnější verzi serverového operačního systému můžete vyřešit i nákupem nového serveru Lenovo s operačním systémem Microsoft Windows Server 2012 R2 OEM.

5 DŮVODŮ, PROČ PŘEJÍT NA NOVĚJŠÍ SYSTÉM A KOUPIT NOVÝ SERVER JIŽ NYNÍ!

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA

Jakákoliv zranitelnost odhalená po 14. 7. 2015 už nebude ze strany společnosti Microsoft u Windows Server 2003 R2 opravována. To znamená, že s postupujícím časem bude váš server využívající tento operační systém představovat stále větší bezpečnostní riziko pro vaše data, aplikace i celou podnikovou síť.

NEDODRŽENÍ NOREM

Společnosti mohou čelit přísným trestům a obrovským pokutám při nedodržení norem. Kromě toho společnosti, které přijímají kreditní karty, mohou ztratit svá obchodní práva, pokud budou i nadále provozovat operace na nepodporované verzi operačního systému.

CHYBA APLIKACÍ

Pokud operační systém selže, nemusí se podařit obnovit aplikace. Uživatelé nebudou mít přístup k nástrojům, které potřebují k práci, což může paralyzovat jejich obchodní operace.

RAKETOVÝ NÁRŮST PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Starší servery jsou dražší na provoz a údržbu. Navíc selhávají častěji, spotřebují více energie, generují více tepla a zabírají více místa než nejnovější ThinkServery

ZTRÁTA DAT

Kritická data mohou být v ohrožení. FEMA odhaduje, že až 70% malých a středních podniků, které zažívají ztráty dat, ukončí činnost do 12 měsíců.

KONTAKTUJTE NÁS, ABYCHOM VÁM POMOHLI S MIGRACÍ,
INSTALACÍ NEBO VÝBĚREM SERVERU.

Podpora Windows Server 2003 končí 14. 7. 2015